เคมีใช้พิมพ์ผ้า
 • ACROPRINT : สารทำข้นสูตรไม่ใช้น้ำมันหรือสูตรใช้น้ำมัน
 • ACRACONZ : สารทำข้นใช้สูตรน้ำมันอย่างเดียว
 • ACRAFIX : อากาฟิกซ์เยอรมัน
 • ACRAFIX M
 • THICKENER AT 76 : สารทำข้น ใช้สูตรน้ำมันอย่างเดียว
 • THICKENER BM 1 : ตัวปรับข้นสำหรับแป้งพิมพ์,สียาง
 • EMULSIFY VA : อีมูซีฟาย วีเอ สารทำข้น
 • EMULSIFY L01 : อีมูซีฟาย แอล 01 สารทำข้น
 • NEO-SOFT M : เคมีปรับนุ่มสำหรับแป้งพิมพ์,สียาง
 • PRINTING OIL, SCREEN OIL : กันตันแป้งพิมพ์และยาง
 • กันฟอง : กันฟองสำหรับ,แป้งพิมพ์,สียาง
 • น้ำยากันเชื้อรา
 • B.POWDER : ผงบี ปรับข้นสำหรับสียาง
 • C.POWDER : ผงซี ตัวทำข้นผง
 • C.M.C. : ซี.เอ็ม.ซี ตัวทำข้นผง
 • WHITE SPIRIT : ใช้สำหรับแป้งพิมพ์สูตรใส่น้ำมัน
 • TITANIUM A : ติเตเนียม A
 • TITANIUM R828 (TAIWAN) : ติเตเนียม อาร์828-ไต้หวัน
 • TITANIUM 706 : ติเตเนียม 706 เกรดขาวพิเศษ
 • TITANIUM 902 (U.S.A.): ติเตเนียม 902-อเมริกา
 • PALALEX 80 : ผงลอยผสมสี
 • PALALEX : ผงลอยผสมสี
 • เซลโลไซด์
 • ผุ่นจีน