พลาสติซอลสี

Plastisol White Pc01

สีขาว สำหรับงานพิมพ์พื้น

Plastisol White PcB02

สีขาว สำหรับงานพิมพ์พื้น

Plastisol White PcB03

สีขาว สำหรับงานพิมพ์พื้น

Plastisol White Pc401/3

สีขาว สำหรับงานพิมพ์พื้น

Plastisol Auto-White Pc501

สีขาว พิมพ์ด้วยเครื่อง Auto

Plastisol Yellow Pc02

สีเหลืองจันทร์

Plastisol Gold Yellow Pc03

สีเหลืองทอง

Plastisol Orange Pc05

สีส้ม

Plastisol Red Pc041

สีแดงส้ม

Plastisol Red Pc404/1

สีแดง

Plastisol Red Pc04

สีแดงสด

Plastisol Violet Pc13

สีม่วง

Plastisol Navy Blue Pc09

สีน้ำเงินกรมท่า

Plastisol Blue Pc08

สีน้ำเงินม่วง

Plastisol Blue Pc07

สีฟ้าทะเล

Plastisol Blue Pc06

สีน้ำเงินสด

Plastisol Green Pc10

สีเขียวตอง

Plastisol Green Pc11

สีเขียวเข้ม

Plastisol Brown Pc12

สีน้ำตาล

Plastisol Black Pc14

สีดำ

หมายเหตุ: สีของตัวอย่างสินค้าที่เห็นผ่านจอคอมพิวเตอร์นี้เป็นเพียงตัวเปรียบเทียบเฉดสีเท่านั้น อาจจะมีความเพี้ยนจากเฉดสีจริงได้