พลาสติซอลสีออฟเซท

Plastisol Yellow OGY

พลาสติซอล ออฟเซทสีเหลือง

Plastisol Red OGR

พลาสติซอล ออฟเซทแดงบานเย็น

Plastisol Red OGRR

พลาสติซอล ออฟเซทสีแดง

Plastisol Blue OGB

พลาสติซอล ออฟเซทน้ำเงิน

Plastisol Black OGU

พลาสติซอล ออฟเซทสีดำ

หมายเหตุ: สีของตัวอย่างสินค้าที่เห็นผ่านจอคอมพิวเตอร์นี้เป็นเพียงตัวเปรียบเทียบเฉดสีเท่านั้น อาจจะมีความเพี้ยนจากเฉดสีจริงได้