พลาสติซอลเนื้อเจลลี่
  • JELLY TRANSPARENT 01: พลาสติซอลเจลลี่ใส (ข้นมาก)
  • JELLY TRANSPARENT 03: พลาสติซอลเจลลี่ใส (ข้นปานกลาง)
  • JELLY TRANSPARENT 06: พลาสติซอลเจลลี่ใส (ข้นน้อย)