พลาสติซอลเบส
  • PLASTISOL BASE 03: พลาสติซอลปรับเจือจาง
  • PLASTISOL SOFTY: พลาสติซอลปรับเหลว , นุ่ม
  • PLASTISOL GLITTER BASE: พลาสติซอลสำหรับผสมกากเพชร
  • PLASTISOL FOAM: พลาสติซอลนูน